SISTAR s.r.o.

Volutová 2522/16
158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČO: 25673441
DIČ: CZ25673441
e-mail: sistar@sistar.cz
tel:251610977