Správa nemovitostí

Komplexní správa s poskytovanými službami:

 • Technická – provozní činnosti
 • Ekonomická činnost
 • Účetnictví pro mandanta – Společenství vlastníků jednotek

Technická - provozní činnost

 • vedení pasportů domu a jednotek a příslušných funkčně souvisejících pozemků
 • vedení archivace PD související se správou
 • zajištění veškeré údržby a každodenní kontrolu všech svěřený nemovitostí
 • zajištění údržbáře v dohodnuté pracovní době a dle požadavku mandanta
 • smluvní zajištění veškerých dodávek energií a služeb
 • smluvní zajištění revizí a předepsaných zkoušek
 • podávání reklamací a zastupování vlastníků v reklamačních řízení veškerých spoluvlastnických prostor
 • zajištění odečtu bytových vodoměrů
 • zajištění vypracování ročních plánů

Ekonomická činnost

 • předpis zálohových plateb na jednotlivé služby
 • výběr záloh
 • evidence a sledování plateb
 • vymáhání nedoplatků
 • zpracování rozborů
 • vyúčtování služeb
 • vedení agendy fondu oprav
 • zajištění vypracování a předložení ročního finančního plánu

Účetnictví pro mandanta

Účetnictví zajišťujeme prostřednictvím odborné firmy, která nám vede účetnictví na všech námi spravovaných objektech. Tato účetní firma se zúčastňuje požadovaných kontrol, zajišťuje účetní konzultace s mandantem - výborem společenství a v případě potřeby i s jednotlivými vlastníky. Předkládá výkazy ztrát a zisků, rozvahu a předvahu, vypracuje daňové přiznání mandanta - společenství a připraví jej k podpisu mandantovi – výboru společenství před podáním na finanční úřad.

SISTAR s.r.o.

Volutová 2522/16
158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČO: 25673441
DIČ: CZ25673441
e-mail: sistar@sistar.cz
tel:251610977