Dopravní značení

Zajišťujeme vodorovné a svislé dopravní značení staveb a jiných omezení na pozemních komunikacích.

K našim službám patří komplexní zajištění podkladů pro řádnou instalaci dopravního značení. Zajistíme projekční činnost, projektovou dokumentaci i eventuální vyřízení patřičných povolení na příslušných úsecích státní správy.

Nabízíme krátkodobý i dlouhodobý pronájem svislého dopravního značení, semaforů a světelných dopravních návěstí.

Vodorovné dopravní značení

kompletní vodorovné dopravní značení pro dálnice, silnice, místní a účelové komunikace, parkoviště a letiště či průmyslové areály.

Jednosložková nebo dvousložková silniční barva

Hladké značení nástřik technologií strojního typu, nebo ručně. VDZ v barvě se využívá jak pro liniové značení, tak i pro plošné VDZ. Využívá se hlavně na starších komunikacích I, II a III. třídy a místních komunikacích. Vhodné také pro pokládku pro I. fázi VDZ na nových úsecích před pokládkou trvalého VDZ dvousložkovým studeným plastem.

Dvousložkové plasty lité

Nanášené za studena, hladké značení s dlouhodobou životností, které se provádí ručně stěrkovou metodou. Jedná se o VDZ, které se využívá ke zhotovování šipek, přechodů pro chodce, dopravních stínů a všech ostatních symbolů a znaků, pro které není možné využít strojní typ.

Předformátované termoplasty

Předformátované termoplasty umožňují způsob aplikace, kdy předpřipravené přesné tvary dopravního značení se po pokládce na povrch vozovky a nahřátí trvale spojí s povrchem vozovky. Tento typ materiálů je využíván zejména u složitějších symbolů a tvarů, ale také u přechodů pro chodce či vodících slepeckých proužků. 

Spotflex

Strukturální značení, které se aplikuje na vozovku jako efektivní definované profilované značení, za účelem zvýšení noční viditelnosti a za mokra. Díky optimálnímu odvodnění vydávají tyto 3 až 5 mm vysoké body, vytvořené 2 komponentním plastem za studena, dostatečnou retroreflexi i za silného deště. Systém je vhodný pro vytváření tzv. zvukového efektu při přejíždění značení (závislé na výšce bodů). 

Strukturální značení - dvousložkové plasty nanášené za studena

Profilované, nehlučné, strukturální značení s dlouhodobou životností – nástřik technologií strojního typu. Využívá se pro vodící a dělicí čáry. 

Svislé dopravní značení

Poskytujeme kompletní sortiment svislého dopravního značení, věnujeme se jeho prodeji, instalaci i údržbě. Nabízíme všechny typy svislých dopravních značek z hlediska použitých materiálů, rozměrů, konstrukce i retroreflexních materiálů, a to vždy v souladu s příslušnými technickými normami.

Pronájem dopravního značení

Realizujeme pronájem, instalaci, a servis přechodného dopravního značení. Dodáváme rovněž příslušenství pro partnery instalující provizorní dopravní značení – podstavce, reflexní desky, kužely, výstražná světla, semafory. 

Vybavení komunikací

Prodej a montáž svodidlových systémů, plastových a betonových svodidel, zpomalovacích prahů a zrcadel

SISTAR s.r.o.

Volutová 2522/16
158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČO: 25673441
DIČ: CZ25673441
e-mail: sistar@sistar.cz
tel:251610977