Stavby

Firma SISTAR s.r.o. provádí stavby z pozice generálního dodavatele, nebo dodávky různých stavebních celků. Je pro nás velice důležitý důraz na kvalitu zhotovovaných děl, stále sledujeme nejnovější technologické a technické trendy které nás posouvají stále dopředu. Při realizacích klademe velký důraz na individuální komunikaci mezi námi a zákazníkem tak abychom dokonale zhmotnili vizi našich klientů. Zhotovujeme komplexní dodávky staveb všech konstrukcí i druhů stavebních materiálů, ale i technologických řešení. Poskytujeme komplexní servis pro klienta jako je inženýrská činnost, audity a posudky, komunikace s úřady, atd. Firma je odborně způsobilá k požadovaným výkonům, disponuje jak inženýrským tak technickým zázemím nezbytným k zabezpečení realizace staveb.

Bytová a developerská výstavba

Na rozvíjejícím se poli bytové výstavby společnost realizuje jak standardní bytové celky, tak i rezidenční a atypické stavby pro náročné zákazníky. Za použití široké škály materiálů tak i technologií.

Průmyslové stavby

Výstavba průmyslových a halových objektů včetně dodávky technologických zařízení,Tyto stavby jsou nedílnou součástí naší činnosti. A jejich dodávky tvoří nedílnou část našich realizací. Náročnost těchto projektů je pro nás výzvou nejen z hlediska jejich konstrukční a technické náročnosti ale i z důvodu kompletního technologického vybavení které je námi dodáváno.

Rekonstrukce historických staveb

Rekonstrukce historicky významných objektů různých architektonických stylů vyžaduje rozmanité druhy prací a řemesel tyto práce jsme schopni zajišťovat jak pracovníky z vlastních řad tak ověřenými subdodavateli. Při těchto pracích uplatňujeme naše získané zkušenosti z předchozích zakázek díky kterým je zajištěna vysoká kvalita finálního zhotovení celkového díla.

Výstavba inženýrských sítí

provádíme veškeré dodávky vodovodů a kanalizací tzn. nová potrubí i jejich opravy, rekonstrukce vodovodní sítě, a kanalizační sítě a to jak gravitační tak tlakové. Dále stavby a rekonstrukce tlakových přečerpávacích stanic nebo technologií pro úpravu pitných a užitkových vod. Výstavbu provádíme i náročnějšími technologiemi jako jsou zemní práce prováděné hornickým způsobem nebo tlakovými zemními protlaky. . Dodávky provádíme včetně finální pokládky silničních těles a konečných povrchů, tedy dlažeb, asfaltů, betonů. případných terénních úprav.

Silniční stavby

  • Výstavba a rekonstrukce silničních krytů, údržba a rekonstrukce mostních konstrukcí.
  • Příprava terénu pro výstavbu komunikace
  • Pokládka živic v malých a velkých plochách
  • Pokládky kamenných a betonových dlažebních kostek
  • Opravy a vysprávky živicových krytů vozovek různými technologiemi
  • Celková údržba silnic

SISTAR s.r.o.

Volutová 2522/16
158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČO: 25673441
DIČ: CZ25673441
e-mail: sistar@sistar.cz
tel:251610977